Basel Olten Pharm – sąd odmawia otwarcia PPU

Sąd odrzucił wniosek PPU firmy Basel Olten Pharm (sygnatura X GR 98/18). Więcej informacji wraz z uzasadnieniem Sądu:
https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/11/X_GR_98_18_20181119_odmowa_otwarcia.pdf

Uwagę zwraca uzasadnienie Sądu, w tym m.in.:

Podsumowując powyższe rozważania wskazać należy, że wniosek Balsen Olthen Pharm S.A. nie zasługuje na uwzględnienie z następujących względów:

  • otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w realiach niniejszej sprawy będzie zdaniem Sądu Rejonowego sprzeczne z aksjologią instytucji restrukturyzacji jako takiej; sytuacja dłużnika jest konsekwencją jedynie jego własnej działalności oraz działań podmiotów związanych z nim w przeszłości kapitałowo i osobowo (co wnioskodawca starał się zataić prze sądem);
  • warunki zaproponowanego układu są obiektywnie nieosiągalne, przez co stoją w sprzeczności z celami postępowania restrukturyzacyjnego jako takiego; nie sposób przyjąć, że możliwe w świetle zaproponowanych warunków restrukturyzacji jest zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika;
  • wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego nie daje podstaw do przyjęcia, że zrealizowane zostaną cele tego postępowania; dalsza działalność dłużnika zakłada bowiem konieczność dalszego zadłużenia się;
  • propozycje restrukturyzacyjne zakładają pokrzywdzenie wierzycieli w grupie obligatariuszy, kosztem innych podmiotów – w szczególności instytucji finansowych, co pozwala by pokusić się o tezę, ze warunki te zostały ustalone tak aby nie naruszać interesów potencjalnych podmiotów zainteresowanych dalszym finasowaniem wnioskodawcy;
  • propozycje restrukturyzacyjne naruszają interesy wierzycieli w ten sposób, że wytyczają niemożliwe do osiągnięcia cele restrukturyzacyjne, które nie gwarantują zaspokojenia interesów ogółu wierzycieli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.