Basel Olten Pharm – propozycja spotkania trójstronnego: Pani Alicja Kąkolewska, TNS i przedstawiciele Stowarzyszenia

Trwa dialog z Panią Alicją Kąkolewską. Poniżej przedstawiamy treść ostatniej korespondencji w odpowiedzi na e-mail Pani Alicji.


Szanowna Pani,

Kolejny raz potwierdzamy naszą gotowość spotkania się z Panią, lecz jednocześnie podtrzymujemy nasze stanowisko wyrażone w wiadomości, którą wysłaliśmy Pani e-mailem w dniu 23 listopada 2018.

Pozytywnie oceniamy Pani deklarację o możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji spółki Basel Olten Pharm S.A. poprzez inny niż preferowany przez Panią rodzaj restrukturyzacji tj. poprzez sanację, ale na potwierdzenie tych intencji oczekujemy od Pani jako od osoby zarządzającej spółką:
1/ niezwłocznego wycofania zażalenia na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o otwarcie PPU;
2/ poparcie wniosku wierzyciela (obligatariuszki) o sanację.

Zwracamy uwagę, że uwikłanie się spółki w procedury odwoławcze w związku z postanowieniem Sądu o oddaleniu wniosku o PPU odsuwa w czasie perspektywę rozpatrzenia przez Sąd wniosku o sanację.
W obecnej sytuacji tylko jak najszybsze orzeczenie o otwarciu wobec spółki postępowania sanacyjnego pozwoliłoby skutecznie, ‘jednym ruchem’ odciąć możliwość dzikiego zaspokajania się wierzycieli z jej majątku, skutkującego paraliżem operacyjnym. Z Pani wiadomości wnioskujemy, że chodzi Pani właśnie o jak najszybszą i skuteczną ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi, stąd też wskazujemy, że nie jest to odpowiedni czas na unoszenie się ambicją i przerzucanie się kolejnymi pismami, toteż oczekujemy z Pani strony działań powyżej wskazanych.

Złożenie wniosku o upadłość, nawet ze względów ‘ostrożnościowych’ wydaje nam się nieco niezrozumiałe, zwłaszcza wobec wielokrotnych deklaracji stawiania na pierwszym miejscu kontynuacji działalności spółki, ale uznajemy, że to Pani autonomiczna decyzja.

Optymalne byłoby spotkanie trójstronne, z osobistym udziałem Tymczasowego Nadzorcy Sądowego lub osoby przez niego upoważnionej, gdyż to od treści raportu, który on złoży (a także od terminu jego złożenia, który może w sprzyjających okolicznościach wyprzedzać termin wskazany przez Sąd) zależy finalizacja wniosku o sanację.Oczywiście nie możemy podejmować w tej mierze decyzji za TNS, lecz postaramy się tak szybko jak to możliwe rozeznać się co do takiej możliwości i niezwłocznie skontaktujemy się z Panią co do czasu i miejsca spotkania licząc, że gdy wreszcie do niego dojdzie, otrzymamy informacje o które prosiliśmy w naszej dotychczasowej korespondencji.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Stowarzyszenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.