Basel Olten Pharm – rozpoczęcie współpracy z TNS

Szanowni Państwo,
Nie pozostajemy bezczynni! Co prawda sąd jeszcze nie wydał postanowienia w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego (wniosek naszej koleżanki) ale mamy nadzieję, że zostanie ono wydane bez zbędnej zwłoki. Oznaczałoby to między innymi automatyczny, wynikający wprost z przepisów ustawy ‘prawo restrukturyzacyjne’ zakaz prowadzenia przeciw spółce egzekucji i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółki wchodzących w skład tzw. masy sanacyjnej. Zakaz ten obejmowałby wszelkie wierzytelności nie tylko te objęte układem z mocy prawa. W tym kontekście informacja zarządu Basel Olten Pharm SA o prowadzonych wobec spółki egzekucjach z jednoczesnym złożeniem zażalenia na odrzucenie wniosku spółki o PPU stanowią wobec siebie pewną sprzeczność. Procedury odwoławcze mogą znacząco wydłużyć proces wdrożenia sanacji a zatem i ustawowej ochrony majątku spółki. Mając na uwadze, że powodzenie procesu restrukturyzacji zależy w znacznej mierze od dokładności oceny majątkowej i operacyjnej dłużnika a także zakresu zadań postawionych przez sąd przed Tymczasowym Nadzorcą Sądowym, w dniu dzisiejszym w sposób oficjalny, za pismem którego treść załączamy, złożyliśmy wobec TNS oficjalną propozycję ścisłej współpracy.
https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/11/pismo_do_TNS.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.