Basel Olten Pharm – zabezpieczenie majątku poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanawia na podstawie art. 286 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego ustanowić zabezpieczenie majątku dłużnika Basel Olten Pharm spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Uszak (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 156): https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/11/X_GR_103_18_zabezpieczenie_majatku.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.