Archiwum kategorii: Hussar Gruppa

Hussar Gruppa – oddalenie wniosków o ogłoszenie upadłości

W dniu dzisiejszym odbyła się rozprawa w sądzie upadłościowym w ds Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Warszawie dotycząca rozpatrzenia wniosków o ogłoszenie upadłości spółki Hussar Gruppa S.A. złożonych zarówno przez Dłużnika jak i przez Wierzyciela. Dłużnika reprezentował Radca Prawny mec Kamil Szewczyk (który wnioskował o wysłuchania w charakterze świadka p. Alicji Kąkolewskiej – wniosek sąd oddalił) , natomiast Wierzyciela reprezentował mec. Maciej Geromin. Na rozprawie była obecna kilkunastoosobowa grupa obligatariuszy, w tym przedstawiciele naszego Stowarzyszenia.

W trakcie rozprawy Tymczasowy Nadzorca Sądowy przedstawiła efekt swoich działań, wskazując, że spółka nie posiada majątku, który mógłby być użyty jako źródło pokrycia kosztów postępowania, nie mówiąc już o jakiejkolwiek spłacie wierzycieli.

Szacunkowe koszty postępowania wg TNS to około 1 mln zł. Kwota ta obejmuje między innymi wynagrodzenie syndyka (które według przepisów zależy w dużej mierze od ilości wierzycieli – ilość wierzycieli wynosi w tym przypadku około 1200) a także koszty postępowań sądowych na okoliczność egzekucji należności z tytułu udzielonych przez Hussar Gruppa pożyczek i tzw należności handlowych, których syndyk musiałby dochodzić na drodze sądowej ( z niepewnym skutkiem).

W opinii sądu nawet po uwzględnieniu zastrzeżeń spółki i pełnomocnika Wierzyciela do sprawozdania TNS oraz po uwzględnieniu ewentualnej rezygnacji z dochodzenia przez syndyka roszczeń na drodze sądowej, możliwe do uzyskania wpływy ze sprzedaży resztek majątku (sprzęt biurowy, używane samochody itd.) oraz sprzedaży wierzytelności także nie zrównoważą zredukowanych odpowiednio ( o około połowę) szacunkowych kosztów postępowania.

W związku z czym Sąd orzekł o oddaleniu obu wniosków o ogłoszenie upadłości motywując brakiem środków na pokrycie kosztów postępowania zgodnie z art. 13 ust. 1 Prawa Upadłościowego. Wyrok nie jest prawomocny.

Obligatariusze Hussar Gruppa apelują, aby sąd zgodził się na upadłość spółki

Z dokumentów, do których dotarło Stowarzyszenie Obligatariuszy Spółek KK wynika, że Hussar Gruppa bardziej niż na usługach transportowych skupiał się na udzielaniu pożyczek, w tym także obecnym i byłym spółkom zależnym. Obligatariusze apelują do sądu, aby ten przychylił się do wniosku dłużnika i ogłosił upadłość spółki.
Więcej do poczytania w artykule, inicjowanym przez nasze stowarzyszenie:
https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/obligatariusze-hussar-gruppa-apeluja-aby-sad-zgodzil-sie-na-upadlosc-spolki,obligacje,229779

Planowane spotkanie w Prokuraturze

Informujemy, iż w odpowiedzi na nasz wniosek złożony w Prokuraturze w Warszawie wstępnie został wyznaczony termin spotkania. Nasi przedstawiciele spotkają się z Prokuratorami prowadzącymi sprawę Getback i Hussar Gruppa w dniu 7.12.2018. Data może jeszcze ulec zmianie, czekamy na potwierdzenie tego terminu przez Prokuraturę.

Manifest programowy stowarzyszenia

Szanowni Obligatariusze,

obserwując sytuację spółek powiązanych z osobą Konrada K. oraz działania zarządów poszczególnych spółek zadajemy sobie pytanie, czy ich celem nadrzędnym jest zaspokojenie naszych wierzytelności. Firmy te były budowane i rozwijane za nasze środki, to my finansowaliśmy działania tychże spółek w pełni wierząc w dobre intencje i profesjonalizm osób nimi zarządzających. Ilu z nas na dzień dzisiejszy nadal pozostaje w takim przekonaniu?

Na dzień dzisiejszy nie tylko nie otrzymujemy kuponów odsetkowych od zakupionych obligacji, ale większość ze spółek zerwała jakikolwiek dialog z inwestorami, czyli nami, pozostawiając nas w niepewności bez jakichkolwiek informacji.

Na domiar złego, na rynku pojawiają się podmioty, które wykorzystując naszą trudną sytuację oraz niewiedzę próbują namawiać nas na wszelkiego rodzaju odpłatne reprezentacje i działania, które rzekomo mają zapewnić odzyskanie pieniędzy, jednak w naszej ocenie są działaniem komercyjnym mającym przede wszystkim przynieść zysk tym podmiotom.

Mając na uwadze powyższe postanowiliśmy podjąć trud utworzenia i poprowadzenia formalnego tworu, którym jest Stowarzyszenie Obligatariuszy Spółek KK. Przystąpienie do naszego stowarzyszenia jest bezpłatne, a każdy uczestnik stowarzyszenia ma prawo do pomocy w naszej organizacji w ramach swoich możliwości i umiejętności.

Zachęcamy i zapraszamy do przyłączenia się do naszego Stowarzyszenia. Można to uczynić poprzez wypełnienie deklaracji przystąpienia i wysłanie jej skanu na adres obligacjehg@gmail.com lub tradycyjną pocztą na adres Stowarzyszenia: 02-760 Warszawa, ul. Kaspijska 6/43.