Archiwum kategorii: Uncategorized

Przedłużenie aresztu tymczasowego wobec Konrada Kąkolewskiego?

Informujemy, że w dniu 30.04.2019 (wtorek) o godz 11.05 w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Warszawie Plac Krasińskich 2/4/6 w sali nr 3 będzie rozpatrywane zażalenie na przedłużenie aresztu tymczasowego wobec Konrada Kąkolewskiego.

Obligatariuszy zamieszkałych w Warszawie i okolicach prosimy i zachęcamy do pojawienia się w Sądzie.  Pomimo tego, iż sprawa odbywać się będzie na posiedzeniu niejawnym i sędzia może nie dopuścić nas do udziału w posiedzeniu, to sama obecność w sądzie przed rozprawą będzie dużym wsparciem dla Prokuratury.  Liczymy na Waszą obecność tym bardziej, że docierają do nas sygnały, iż środowiska biznesowe próbują w podobny sposób wywierać naciski na sąd, aby nie przedłużać aresztu podejrzanym.

Dotychczas K. Kąkolewskiemu postawiono zarzuty w sprawie GetBack ( i w związku z tą spółką był aresztowany), natomiast jego udział w pokrzywdzeniu obligatariuszy GB Managers, Hussar Gruppa czy Basel Olten Pharm jest na etapie postępowania przygotowawczego w fazie początkowej. Dlatego tak ważne jest, aby K. Kąkolewski nadal pozostawał w areszcie tymczasowym, gdyż biorąc pod uwagę, że GBM, HG czy BOP to jego spółki ‘przyjacielsko-rodzinne’ ryzyko mataczenia jest znaczne.

Obligatariuszy GBM, HG i BOP zachęcamy do składania do Sądu Apelacyjnego wniosków o podtrzymanie aresztu tymczasowego dla Konrada Kąkolewskiego.
Wzór do wykorzystania: https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2019/04/SHORT_SA_-KK_areszt-1.doc

Składać można:
a/ osobiście (biuro podawcze Plac Krasińskich 2/4/6)
b/ faxem: 22- 530-90-54
c/ e-mailem: boi@waw.sa.gov.pl