Aktualności Hussar Gruppa

Najważniejsze wydarzenia:

 • 30 lipca 2018: do X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wpłynął wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego. Propozycje układowe zakładają umorzenie wszelkich odsetek i spłatę kapitału w 40%. Całość spłaty miałaby nastąpić w roku kolejnym po roku, w którym przypada wykup obligacji.
  https://obligacje.pl/pl/a/hussar-gruppa-zlozyl-wniosek-o-otwarcie-przyspieszonego-postepowania-ukladowego
 • 21 września 2018: Wnioski o ogłoszenie upadłości i otwarcie przyspieszonego postępowania układowego transportowej firmy rodziny Kąkolewskich zostały w ostatnich dniach zwrócone ze względu na przyczyny formalne. Do sądu trafił kolejny wniosek o ogłoszenie upadłości. Na razie jednak znajduje się on na etapie analizy formalnej.
  https://obligacje.pl/pl/a/upadlosc-lub-restrukturyzacja-hussar-gruppy-jeszcze-nie-teraz
 • 14 stycznia 2019: rozprawa w X Wydziale ds Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Warszawie na której Sąd orzeka o oddaleniu wniosków o ogłoszenie upadłości motywując brakiem środków na pokrycie kosztów postępowania zgodnie z art. 13 ust. 1 Prawa Upadłościowego. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatury spraw:

 • Numer sygnatury sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa: Sygn. Rp I Ds. 11.2018
 • Sygnatury spraw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy:
  • a. X GR 68/18 – wniosek o PPU złożony przez Hussar Gruppa – wniosek zwrócony
  • b. X GU 1656/18 – wniosek o upadłość złożony przez Hussar Gruppa – wniosek zwrócony
  • c. X GU 1516/18 – wniosek o upadłość Hussar Transport, złożony przez wierzyciela – sprawa w toku
  • d. X GU 1535/18 – wniosek o upadłość Hussar Transport, złożony przez wierzyciela – wniosek zwrócony
  • e. X GU 1848/18 – wniosek o upadłość złożony przez Wierzyciela – sprawa w toku, aktualny status nieprawomocny zwrot wniosku o upadłości
  • f. X GU 2084/18 – wniosek o upadłość złożony przez Hussar Gruppa – sprawa w toku