Nawiązanie komunikacji z Panią Alicją Kąkolewską

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, iż z inicjatywy Pani Alicji Kąkolewskiej rozpoczęliśmy dyskusję z władzami spółki BOP. Nie doszło jeszcze do spotkania przedstawicieli spółki z naszym stowarzyszeniem i nie znamy jeszcze szczegółów spraw, które na ewentualnym spotkaniu mają być poddane dyskusji. Żywimy jednak nadzieję, że jest to krok w kierunku wspólnych działań mających na celu restrukturyzację spółki, a w konsekwencji odzyskanie zainwestowanych przez obligatariuszy pieniędzy. Poniżej prezentujemy treść naszego stanowiska przesłanego dzisiaj do Pani Alicji Kąkolewskiej.


Szanowna Pani,

Jest oczywiste, że obligatariusze spółki Basel Olten Pharm S.A. są żywotnie zainteresowani, aby sytuacja Spółki uległa znaczącej poprawie. To właśnie obligatariusze zainwestowali w nią ponad 80 razy więcej (względem kapitału akcyjnego) niż jej właściciele, obejmując emitowane przez Spółkę obligacje, z których ponad 51 mln zł (nominalnie, bez odsetek) wciąż pozostaje niespłacone.

Chyba zgodzi się Pani z twierdzeniem, że Basel Olten Pharm S.A. wymaga przeprowadzenia bardzo głębokiej restrukturyzacji rozpoczętej jak najszybciej, by obligatariusze nie ponosili dalszych konsekwencji złego zarządzania Spółką. Przy tego typu restrukturyzacji trzeba dogłębnie poznać przyczyny załamania i usunąć je, bez tego wszelkie działania będą jedynie kroplówką, która będzie chwilowo podtrzymywać pacjenta przy życiu, ale nie dając żadnych szans na przeżycie.

Oczekujemy zatem od Pani całkowitej otwartości i przedstawienia prawdziwych danych ekonomicznych i finansowych, zarówno historycznych jak i obecnych. Oczekujemy również, że poprze Pani, jako reprezentant Dłużnika, złożony wniosek o sanację spółki Basel Olten Pharm łącznie z proponowaną przez obligatariuszy kandydaturą na tymczasowego nadzorcę sądowego. To poparcie, ze względu na konieczność wydania postanowienia przez Sąd, a oczekujemy że wyda postanowienie pozytywne i jak najszybciej, powinno być dokonane bezzwłocznie. Leży to w interesie Spółki, jej pracowników i jej wierzycieli.

Jakkolwiek naszym celem nadrzędnym jest dobro wierzycieli-obligatariuszy, a także pracowników Spółki, to mimo wszystko prosimy się nie spodziewać, że to obligatariusze wezmą na siebie odpowiedzialność za konsekwencje działań podejmowanych przez osoby, które nią zarządzają lub zarządzały w przeszłości.

Z pewnością rozumie Pani, że po doświadczeniach ostatnich miesięcy, a zwłaszcza postawie zarządu Spółki, który całkowicie utracił wiarygodność, obligatariusze podchodzą z dużą rezerwą do samych deklaracji. Obligatariusze oczekują konkretów i zapewne byliby gotowi na pewien rodzaj współdziałania, gdyby byli przekonani, że tym razem nie będą oszukani.

Ponieważ nasze Stowarzyszenie zrzesza obligatariuszy nie tylko Basel Olten Pharm S.A. ale również Hussar Gruppa S.A., wielu posiada obligacje obu spółek, chcemy również otrzymać od Pani podobne informacje na temat tej ostatniej.

Proszę powyższe traktować jako warunek konieczny do spełnienia, jeżeli ma dojść do proponowanego przez Panią spotkania. Prosimy jednak wyjaśnić cel angażowania przez Panią dwóch kancelarii prawnych do spotkania z obligatariuszami.

Z wyrazami szacunku,
zespół stowarzyszenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.