Najczęstsze pytania

1. Kto może przystąpić do Stowarzyszenia?

Zgodnie z regulaminem rozróżniamy dwa rodzaje członków stowarzyszenia: ‘zwyczajni’ lub ‘wspierający’.
Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadająca niezaspokojone roszczenie wobec spółek, związane z emitowanymi przez nie obligacjami.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która posiada wiedzę fachową i/lub doświadczenie zawodowe szczególnie z dziedziny prawa, rachunkowości i zarządzania gotowa wspierać członków zwyczajnych Stowarzyszenia w realizacji jego celów.

Wszyscy członkowie posiadają głos stanowiący. Członkowie wspierający nie posiadają biernego prawa wyborczego do Zarządu Stowarzyszenia.

2. Czy przystąpienie do Stowarzyszenia jest bezpłatne?

Tak, przystąpienie do stowarzyszenia jest bezpłatne. Wystarczy wypełnić deklarację przystąpienia do stowarzyszenia, podpisać własnoręcznie i przesłać na nasz adres pocztowy bądź e-mailowy.

3. W jakiej formie należy przesłać deklarację przystąpienia do stowarzyszenia?

Deklarację można przesłać listem pocztowym na adres stowarzyszenia lub e-mailem. Ważne jest, aby dokument był podpisany odręcznie.