Hussar Gruppa – oddalenie wniosków o ogłoszenie upadłości

W dniu dzisiejszym odbyła się rozprawa w sądzie upadłościowym w ds Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Warszawie dotycząca rozpatrzenia wniosków o ogłoszenie upadłości spółki Hussar Gruppa S.A. złożonych zarówno przez Dłużnika jak i przez Wierzyciela. Dłużnika reprezentował Radca Prawny mec Kamil Szewczyk (który wnioskował o wysłuchania w charakterze świadka p. Alicji Kąkolewskiej – wniosek sąd oddalił) , natomiast Wierzyciela reprezentował mec. Maciej Geromin. Na rozprawie była obecna kilkunastoosobowa grupa obligatariuszy, w tym przedstawiciele naszego Stowarzyszenia.

W trakcie rozprawy Tymczasowy Nadzorca Sądowy przedstawiła efekt swoich działań, wskazując, że spółka nie posiada majątku, który mógłby być użyty jako źródło pokrycia kosztów postępowania, nie mówiąc już o jakiejkolwiek spłacie wierzycieli.

Szacunkowe koszty postępowania wg TNS to około 1 mln zł. Kwota ta obejmuje między innymi wynagrodzenie syndyka (które według przepisów zależy w dużej mierze od ilości wierzycieli – ilość wierzycieli wynosi w tym przypadku około 1200) a także koszty postępowań sądowych na okoliczność egzekucji należności z tytułu udzielonych przez Hussar Gruppa pożyczek i tzw należności handlowych, których syndyk musiałby dochodzić na drodze sądowej ( z niepewnym skutkiem).

W opinii sądu nawet po uwzględnieniu zastrzeżeń spółki i pełnomocnika Wierzyciela do sprawozdania TNS oraz po uwzględnieniu ewentualnej rezygnacji z dochodzenia przez syndyka roszczeń na drodze sądowej, możliwe do uzyskania wpływy ze sprzedaży resztek majątku (sprzęt biurowy, używane samochody itd.) oraz sprzedaży wierzytelności także nie zrównoważą zredukowanych odpowiednio ( o około połowę) szacunkowych kosztów postępowania.

W związku z czym Sąd orzekł o oddaleniu obu wniosków o ogłoszenie upadłości motywując brakiem środków na pokrycie kosztów postępowania zgodnie z art. 13 ust. 1 Prawa Upadłościowego. Wyrok nie jest prawomocny.

Obligatariusze GetBack do banków: ta restrukturyzacja wam się opłaca

Zbliża się termin Zgromadzenia Wierzycieli na którym będzie głosowany układ. To czy w ogóle i w jakim terminie uda się nam w ramach układu odzyskać chociaż część pieniędzy zainwestowanych w obligacje GetBack zależy w dużej mierze od postawy instytucji finansowych (TFI i banków) będących wierzycielami zabezpieczonymi. Wielokrotnie ich prosiliśmy aby wykazali się odpowiedzialnością społeczną i zgodzili się przystąpić do układu na takich warunkach jak wierzyciele niezabezpieczeni lub w jakikolwiek inny sposób np. dobrowolnie umarzając część swoich wierzytelności. Ich masowa, solidarna postawa (na którą ciągle liczymy) pozwoliłaby na realizację układu w wersji ‘inwestorskiej’ której skuteczne i terminowe wykonanie jest znacznie bardziej prawdopodobne niż wersji tzw, ‘operacyjnej”. Taki masowy gest solidarności z ich strony pozwoliłby z dużym prawdopodobieństwem na szybsze (chociaż tylko częściowe) zaspokojenie zarówno ich jak i nas.
Nasze prośby spotkały się z pozytywnym odzewem. Z kręgu instytucji finansowych, które wykazały się odpowiedzialnością i nie zawiodły nas w tej godzinie próby wyłamały się 2 instytucje finansowe: Bank BGŻ BNP Paribas SA (NB niedawno przejęli Raiffeissen Bank będący jednym z głównych sprzedających portfele wierzytelnosci do Getback SA) oraz Haitong Bank, który współpracował z GetBack SA na wielu płaszczyznach (IPO, oferty publiczne obligacji, transakcja przejęcia EGB Investments SA przez GetBack.
Więc ponawiamy nasze prośby do ww banków!

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem:
https://prnews.pl/obligatariusze-getback-bankow-ta-restrukturyzacja-wam-sie-oplaca-439799

Prosimy także o zapoznanie się z listami kierowanymi do banków: BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Haitong Bank S.A., do których powstania przyczyniła się także członkini naszego stowarzyszenia.
https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2019/01/List-Obligatariuszy-Indywidualnych-do-Prezesa-PG.pdf
https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2019/01/List-Obligatariuszy-Indywidualnych-do-Haitong_2019-01-03.pdf

Bardzo prosimy o wysyłanie masowo listów tradycyjną pocztą i/lub na na adresy mailowe:
Prezes Zarządu GBŻ BNP Paribas S.A. – przemyslaw.gdanski@bgzbnpparibas.pl
General Manager Haitong Bank S.A. – krzysztof.rosa@haitongib.com

List otwarty Obligatariuszy GetBack S.A. do banków

Szanowni Państwo, gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią listu otwartego skierowanego do banków, będących beneficjentami umów sprzedaży portfeli dla spółki Getback po zawyżonych cenach. Nasze stowarzyszenie jest współorganizatorem tej akcji, dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do wysyłania listu do banków zarówno mailowo (na adresy ogólne) jak i listami pocztowymi. Objęcie wierzytelności tychże banków układem pozwoli na wyższe zaspokojenie drobnych obligatariuszy niezabezpieczonych, czyli nas wszystkich.

https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/12/list-banki-final-ver.pdf
https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/12/list-banki-final-ver.docx

Zachęcamy do wysyłania listów do następujących adresatów:
Pan Michał Krupiński, Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A. – michal.krupinski@pekao.com
Pan Jerzy Pruski, Prezes Zarządu, Idea Bank S.A. – jerzy.pruski@ideabank.pl
Pan Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank S.A. – cezary.stypulkowski@mbank.pl
Pan Przemysław Gdański, Prezes Zarządu, BGŻ BNP Paribas S.A. – przemyslaw.gdanski@bgzbnbparibas.pl
Pan Artur Klimczak, Prezes Zarządu, Getin Noble Bank S.A. – kontakt@gnb.pl, kontakt@getinbank.pl
Pan Michał Krupiński, Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A. – info@pekao.com.pl
Pan Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu, Bank PKO BP S.A. – informacje@pkobp.pl
Pan Krzysztof Bachta, Prezes Zarządu, Alior Bank S.A. – kontakt@alior.pl
Pan Michał Gajewski Prezes Zarządu, Santander Bank Polska S.A. – kontakt@santander.pl
Pan Jerzy Pruski, Prezes Zarządu, Idea Bank S.A. – kontakt@ideabank.pl
Pan Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank S.A. – kontakt@mbank.pl
Pan Przemysław Gdański, Prezes Zarządu, BGŻ BNP Paribas S.A. – kontakt@bgzbnpparibas.pl
Pan Alexis Lacroix, Prezes Zarządu, Euro Bank S.A. – info@eurobank.pl

GetBack – apel obligatariuszy o umorzenie kary nałożonej przez UOKiK

W wyniku wspólnej inicjatywny Naszego Stowarzyszenia oraz nieformalnego Porozumienia Obligatariuszy GetBack S.A. powstał apel do Prezesa UOKiK o umorzenie kary nałożonej na GetBack S.A., który trafi na jego biurko – z jego treścią możecie zapoznać się: https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/11/UOKiK_apel_obligatariuszy_o_umorzenie_kary_na_GetBack.pdf.
Kara nominalnie nie jest wysoka ale jej podtrzymanie i egzekucja uderzyłaby każdego z obligatariuszy Getback SA po kieszeni w sposób wymierny – Kurator (http://www.biurosyndyka.pl) wyliczył to na 555 zł i publicznie w mediach wyraził swoją opinię: https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/kara-od-uokik-to-555-zl-mniej-dla-kazdego-obligatariusza-getback,akcje,230262?utm_source=HP20&utm_medium=male.
W obecnej sytuacji kara nie spełnia swojego podstawowego waloru wychowawczego (prawdziwych sprawców już w spółce nie ma), a ponadto wydaje się wątpliwa w kontekście sprawiedliwości społecznej.
Liczymy na to, że osoba reprezentująca Majestat Państwa spojrzy na apel łaskawym okiem.

Basel Olten Pharm – propozycja spotkania trójstronnego: Pani Alicja Kąkolewska, TNS i przedstawiciele Stowarzyszenia

Trwa dialog z Panią Alicją Kąkolewską. Poniżej przedstawiamy treść ostatniej korespondencji w odpowiedzi na e-mail Pani Alicji.


Szanowna Pani,

Kolejny raz potwierdzamy naszą gotowość spotkania się z Panią, lecz jednocześnie podtrzymujemy nasze stanowisko wyrażone w wiadomości, którą wysłaliśmy Pani e-mailem w dniu 23 listopada 2018.

Pozytywnie oceniamy Pani deklarację o możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji spółki Basel Olten Pharm S.A. poprzez inny niż preferowany przez Panią rodzaj restrukturyzacji tj. poprzez sanację, ale na potwierdzenie tych intencji oczekujemy od Pani jako od osoby zarządzającej spółką:
1/ niezwłocznego wycofania zażalenia na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o otwarcie PPU;
2/ poparcie wniosku wierzyciela (obligatariuszki) o sanację.

Zwracamy uwagę, że uwikłanie się spółki w procedury odwoławcze w związku z postanowieniem Sądu o oddaleniu wniosku o PPU odsuwa w czasie perspektywę rozpatrzenia przez Sąd wniosku o sanację.
W obecnej sytuacji tylko jak najszybsze orzeczenie o otwarciu wobec spółki postępowania sanacyjnego pozwoliłoby skutecznie, ‘jednym ruchem’ odciąć możliwość dzikiego zaspokajania się wierzycieli z jej majątku, skutkującego paraliżem operacyjnym. Z Pani wiadomości wnioskujemy, że chodzi Pani właśnie o jak najszybszą i skuteczną ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi, stąd też wskazujemy, że nie jest to odpowiedni czas na unoszenie się ambicją i przerzucanie się kolejnymi pismami, toteż oczekujemy z Pani strony działań powyżej wskazanych.

Złożenie wniosku o upadłość, nawet ze względów ‘ostrożnościowych’ wydaje nam się nieco niezrozumiałe, zwłaszcza wobec wielokrotnych deklaracji stawiania na pierwszym miejscu kontynuacji działalności spółki, ale uznajemy, że to Pani autonomiczna decyzja.

Optymalne byłoby spotkanie trójstronne, z osobistym udziałem Tymczasowego Nadzorcy Sądowego lub osoby przez niego upoważnionej, gdyż to od treści raportu, który on złoży (a także od terminu jego złożenia, który może w sprzyjających okolicznościach wyprzedzać termin wskazany przez Sąd) zależy finalizacja wniosku o sanację.Oczywiście nie możemy podejmować w tej mierze decyzji za TNS, lecz postaramy się tak szybko jak to możliwe rozeznać się co do takiej możliwości i niezwłocznie skontaktujemy się z Panią co do czasu i miejsca spotkania licząc, że gdy wreszcie do niego dojdzie, otrzymamy informacje o które prosiliśmy w naszej dotychczasowej korespondencji.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Stowarzyszenia

Basel Olten Pharm – rozpoczęcie współpracy z TNS

Szanowni Państwo,
Nie pozostajemy bezczynni! Co prawda sąd jeszcze nie wydał postanowienia w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego (wniosek naszej koleżanki) ale mamy nadzieję, że zostanie ono wydane bez zbędnej zwłoki. Oznaczałoby to między innymi automatyczny, wynikający wprost z przepisów ustawy ‘prawo restrukturyzacyjne’ zakaz prowadzenia przeciw spółce egzekucji i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółki wchodzących w skład tzw. masy sanacyjnej. Zakaz ten obejmowałby wszelkie wierzytelności nie tylko te objęte układem z mocy prawa. W tym kontekście informacja zarządu Basel Olten Pharm SA o prowadzonych wobec spółki egzekucjach z jednoczesnym złożeniem zażalenia na odrzucenie wniosku spółki o PPU stanowią wobec siebie pewną sprzeczność. Procedury odwoławcze mogą znacząco wydłużyć proces wdrożenia sanacji a zatem i ustawowej ochrony majątku spółki. Mając na uwadze, że powodzenie procesu restrukturyzacji zależy w znacznej mierze od dokładności oceny majątkowej i operacyjnej dłużnika a także zakresu zadań postawionych przez sąd przed Tymczasowym Nadzorcą Sądowym, w dniu dzisiejszym w sposób oficjalny, za pismem którego treść załączamy, złożyliśmy wobec TNS oficjalną propozycję ścisłej współpracy.
https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/11/pismo_do_TNS.pdf

Basel Olten Pharm – zabezpieczenie majątku poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanawia na podstawie art. 286 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego ustanowić zabezpieczenie majątku dłużnika Basel Olten Pharm spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Uszak (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 156): https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/11/X_GR_103_18_zabezpieczenie_majatku.pdf

Nawiązanie komunikacji z Panią Alicją Kąkolewską

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, iż z inicjatywy Pani Alicji Kąkolewskiej rozpoczęliśmy dyskusję z władzami spółki BOP. Nie doszło jeszcze do spotkania przedstawicieli spółki z naszym stowarzyszeniem i nie znamy jeszcze szczegółów spraw, które na ewentualnym spotkaniu mają być poddane dyskusji. Żywimy jednak nadzieję, że jest to krok w kierunku wspólnych działań mających na celu restrukturyzację spółki, a w konsekwencji odzyskanie zainwestowanych przez obligatariuszy pieniędzy. Poniżej prezentujemy treść naszego stanowiska przesłanego dzisiaj do Pani Alicji Kąkolewskiej.


Szanowna Pani,

Jest oczywiste, że obligatariusze spółki Basel Olten Pharm S.A. są żywotnie zainteresowani, aby sytuacja Spółki uległa znaczącej poprawie. To właśnie obligatariusze zainwestowali w nią ponad 80 razy więcej (względem kapitału akcyjnego) niż jej właściciele, obejmując emitowane przez Spółkę obligacje, z których ponad 51 mln zł (nominalnie, bez odsetek) wciąż pozostaje niespłacone.

Chyba zgodzi się Pani z twierdzeniem, że Basel Olten Pharm S.A. wymaga przeprowadzenia bardzo głębokiej restrukturyzacji rozpoczętej jak najszybciej, by obligatariusze nie ponosili dalszych konsekwencji złego zarządzania Spółką. Przy tego typu restrukturyzacji trzeba dogłębnie poznać przyczyny załamania i usunąć je, bez tego wszelkie działania będą jedynie kroplówką, która będzie chwilowo podtrzymywać pacjenta przy życiu, ale nie dając żadnych szans na przeżycie.

Oczekujemy zatem od Pani całkowitej otwartości i przedstawienia prawdziwych danych ekonomicznych i finansowych, zarówno historycznych jak i obecnych. Oczekujemy również, że poprze Pani, jako reprezentant Dłużnika, złożony wniosek o sanację spółki Basel Olten Pharm łącznie z proponowaną przez obligatariuszy kandydaturą na tymczasowego nadzorcę sądowego. To poparcie, ze względu na konieczność wydania postanowienia przez Sąd, a oczekujemy że wyda postanowienie pozytywne i jak najszybciej, powinno być dokonane bezzwłocznie. Leży to w interesie Spółki, jej pracowników i jej wierzycieli.

Jakkolwiek naszym celem nadrzędnym jest dobro wierzycieli-obligatariuszy, a także pracowników Spółki, to mimo wszystko prosimy się nie spodziewać, że to obligatariusze wezmą na siebie odpowiedzialność za konsekwencje działań podejmowanych przez osoby, które nią zarządzają lub zarządzały w przeszłości.

Z pewnością rozumie Pani, że po doświadczeniach ostatnich miesięcy, a zwłaszcza postawie zarządu Spółki, który całkowicie utracił wiarygodność, obligatariusze podchodzą z dużą rezerwą do samych deklaracji. Obligatariusze oczekują konkretów i zapewne byliby gotowi na pewien rodzaj współdziałania, gdyby byli przekonani, że tym razem nie będą oszukani.

Ponieważ nasze Stowarzyszenie zrzesza obligatariuszy nie tylko Basel Olten Pharm S.A. ale również Hussar Gruppa S.A., wielu posiada obligacje obu spółek, chcemy również otrzymać od Pani podobne informacje na temat tej ostatniej.

Proszę powyższe traktować jako warunek konieczny do spełnienia, jeżeli ma dojść do proponowanego przez Panią spotkania. Prosimy jednak wyjaśnić cel angażowania przez Panią dwóch kancelarii prawnych do spotkania z obligatariuszami.

Z wyrazami szacunku,
zespół stowarzyszenia