Obligatariusze Hussar Gruppa apelują, aby sąd zgodził się na upadłość spółki

Z dokumentów, do których dotarło Stowarzyszenie Obligatariuszy Spółek KK wynika, że Hussar Gruppa bardziej niż na usługach transportowych skupiał się na udzielaniu pożyczek, w tym także obecnym i byłym spółkom zależnym. Obligatariusze apelują do sądu, aby ten przychylił się do wniosku dłużnika i ogłosił upadłość spółki.
Więcej do poczytania w artykule, inicjowanym przez nasze stowarzyszenie:
https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/obligatariusze-hussar-gruppa-apeluja-aby-sad-zgodzil-sie-na-upadlosc-spolki,obligacje,229779

Planowane spotkanie w Prokuraturze

Informujemy, iż w odpowiedzi na nasz wniosek złożony w Prokuraturze w Warszawie wstępnie został wyznaczony termin spotkania. Nasi przedstawiciele spotkają się z Prokuratorami prowadzącymi sprawę Getback i Hussar Gruppa w dniu 7.12.2018. Data może jeszcze ulec zmianie, czekamy na potwierdzenie tego terminu przez Prokuraturę.

Basel Olten Pharm – sąd odmawia otwarcia PPU

Sąd odrzucił wniosek PPU firmy Basel Olten Pharm (sygnatura X GR 98/18). Więcej informacji wraz z uzasadnieniem Sądu:
https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/11/X_GR_98_18_20181119_odmowa_otwarcia.pdf

Uwagę zwraca uzasadnienie Sądu, w tym m.in.:

Podsumowując powyższe rozważania wskazać należy, że wniosek Balsen Olthen Pharm S.A. nie zasługuje na uwzględnienie z następujących względów:

  • otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w realiach niniejszej sprawy będzie zdaniem Sądu Rejonowego sprzeczne z aksjologią instytucji restrukturyzacji jako takiej; sytuacja dłużnika jest konsekwencją jedynie jego własnej działalności oraz działań podmiotów związanych z nim w przeszłości kapitałowo i osobowo (co wnioskodawca starał się zataić prze sądem);
  • warunki zaproponowanego układu są obiektywnie nieosiągalne, przez co stoją w sprzeczności z celami postępowania restrukturyzacyjnego jako takiego; nie sposób przyjąć, że możliwe w świetle zaproponowanych warunków restrukturyzacji jest zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika;
  • wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego nie daje podstaw do przyjęcia, że zrealizowane zostaną cele tego postępowania; dalsza działalność dłużnika zakłada bowiem konieczność dalszego zadłużenia się;
  • propozycje restrukturyzacyjne zakładają pokrzywdzenie wierzycieli w grupie obligatariuszy, kosztem innych podmiotów – w szczególności instytucji finansowych, co pozwala by pokusić się o tezę, ze warunki te zostały ustalone tak aby nie naruszać interesów potencjalnych podmiotów zainteresowanych dalszym finasowaniem wnioskodawcy;
  • propozycje restrukturyzacyjne naruszają interesy wierzycieli w ten sposób, że wytyczają niemożliwe do osiągnięcia cele restrukturyzacyjne, które nie gwarantują zaspokojenia interesów ogółu wierzycieli.

Komentarz do komunikatu zarządu Basel Olten Pharm z dnia 19.11.2018r

W związku z komunikatem zarządu Basel Olten Pharm z dnia 19.11.2018r poddajemy pod Państwa samodzielną ocenę czy propozycje układowe z wniosku o PPU, który BOP złożył w dniu 17.10.2018 zapewniają “jednakową, należytą ochronę interesów wszystkich wierzycieli”.

Poniżej fragment warunków propozycji układowych dotyczących Grupy I (obligacje niezabezpieczone):

Propozycja warunków układowych Basel Olten Pharm dla grupy I

Więcej informacji na temat propozycji układowych Spółki z dnia 17.10.2018r znajdziecie Państwo pod linkiem: https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/11/warunki_ppu_bop.pdf

List otwarty do parlamentarzystów ws GetBack SA

Szanowni Państwo,

W związku z aferą wokół spółki GetBack SA przygotowaliśmy dla Państwa list otwarty do parlamentarzystów, który powinien zostać wysłany do posłanek / posłów na których Państwo oddaliście swój głos lub których darzycie szczególnym zaufaniem. Wystarczy wypełnić dokument danymi posłanki / posła i wysłać list pocztą lub jego skan na adres mailowy.

Lista posłanek i posłów pogrupowanych po okręgach wyborczych znajduje się pod linkiem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/poslowie_okregi.xsp. Tam Państwo znajdziecie maile kontaktowe lub indywidualnie poszukajcie adresy biur poselskich.

Nie bądźcie bezczynni, każde takie działanie może przynieść pozytywne skutki !!!

List w wersji pdf: https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/11/Otwarty_list_do_parlamentarzystow_ws_GetBack.pdf
List w wersji doc: https://obligacjekk.pl/wp-content/uploads/2018/11/Otwarty_list_do_parlamentarzystow_ws_GetBack.doc

Serdecznie pozdrawiamy,
Zespół Stowarzyszenia Obligatariuszy Spółek KK

Manifest programowy stowarzyszenia

Szanowni Obligatariusze,

obserwując sytuację spółek powiązanych z osobą Konrada K. oraz działania zarządów poszczególnych spółek zadajemy sobie pytanie, czy ich celem nadrzędnym jest zaspokojenie naszych wierzytelności. Firmy te były budowane i rozwijane za nasze środki, to my finansowaliśmy działania tychże spółek w pełni wierząc w dobre intencje i profesjonalizm osób nimi zarządzających. Ilu z nas na dzień dzisiejszy nadal pozostaje w takim przekonaniu?

Na dzień dzisiejszy nie tylko nie otrzymujemy kuponów odsetkowych od zakupionych obligacji, ale większość ze spółek zerwała jakikolwiek dialog z inwestorami, czyli nami, pozostawiając nas w niepewności bez jakichkolwiek informacji.

Na domiar złego, na rynku pojawiają się podmioty, które wykorzystując naszą trudną sytuację oraz niewiedzę próbują namawiać nas na wszelkiego rodzaju odpłatne reprezentacje i działania, które rzekomo mają zapewnić odzyskanie pieniędzy, jednak w naszej ocenie są działaniem komercyjnym mającym przede wszystkim przynieść zysk tym podmiotom.

Mając na uwadze powyższe postanowiliśmy podjąć trud utworzenia i poprowadzenia formalnego tworu, którym jest Stowarzyszenie Obligatariuszy Spółek KK. Przystąpienie do naszego stowarzyszenia jest bezpłatne, a każdy uczestnik stowarzyszenia ma prawo do pomocy w naszej organizacji w ramach swoich możliwości i umiejętności.

Zachęcamy i zapraszamy do przyłączenia się do naszego Stowarzyszenia. Można to uczynić poprzez wypełnienie deklaracji przystąpienia i wysłanie jej skanu na adres obligacjehg@gmail.com lub tradycyjną pocztą na adres Stowarzyszenia: 02-760 Warszawa, ul. Kaspijska 6/43.